In 2011 hebben Jordi Wiersma en Niko Schonebaum Scaliger opgericht om examentrainingen Latijn en Grieks aan te bieden. Met deze trainingen willen ze de kennis en inspiratie uit hun studies overdragen op scholieren.

In 2011 constateerden wij, de oprichters van Scaliger, dat er onder gymnasiumleerlingen een grote vraag bestaat naar een examentraining voor de vakken Grieks en Latijn en dat zo’n training amper werd aangeboden. Daarom zijn wij hard aan de slag gegaan om voor beide vakken een examentraining te ontwikkelen, die op een effectieve manier de leerlingen klaarstoomt voor het eindexamen Latijn en Grieks. De afgelopen jaren heeft Scaliger honderden leerlingen voorbereid op het eindexamen. Scaliger heeft zich zo ontwikkeld tot marktleider en expert op het gebied van examentrainingen klassieke talen.

Jordi Wiersma, LLM MA

is docent aan de Faculteit der Rechtsgeleerdheid op de Universiteit Leiden. Voorheen was hij docent klassieke talen aan het Christelijk Gymnasium Sorghvliet te ‘s-Gravenhage en Het Nieuwe Lyceum te Bilthoven. Hij heeft een BA Liberal Arts and Sciences (filosofie en politicologie) behaald aan het University College Utrecht en een MA Klassieke talen aan de Universiteit Leiden en de University of St. Andrews. Voorts heeft Jordi een LLM in de rechtsfilosofie behaald aan de Universiteit Leiden. Daarnaast is hij docent en oprichter van de Utrechtse School van Klassieke Talen en Stichting Landmerk. LinkedIn Jordi

Niko Schonebaum, MA

is docent retorica op het Erasmus University College. Hij behaalde zijn MA Klassieke Filologie aan het Polis Institute te Jeruzalem. Eerder was hij docent klassieke talen aan het Gemeentelijk Gymnasium Hilversum en het Coornhert Gymnasium te Gouda. Hij heeft een BA Liberal Arts and Sciences (filosofie en economie) behaald aan het University College Utrecht. Verder is hij docent en oprichter van Stichting Landmerk. LinkedIn Niko

Meer weten over ons?